เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096306
หมายเลขทรัพยากรi00218366
บาร์โค้ดW0021809
เล่มปี่ที่ 1 ฉบับที่ 14 (สิงหาคม) 2547
ฉบับ14
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0