เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095531
หมายเลขทรัพยากรi00205160
บาร์โค้ดW0019726
เล่มปี่ที่ 25 ฉบับที่ 295 (พฤศจิกายน) 2546
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0