เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095532
หมายเลขทรัพยากรi00205169
บาร์โค้ดW0019427
เล่มปี่ที่ 22 ฉบับที่ 264 (กันยายน) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0