เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095531
หมายเลขทรัพยากรi00205162
บาร์โค้ดW0018968
เล่มปี่ที่ 25 ฉบับที่ 291 (กรกฎาคม) 2546
ฉบับ12
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0