เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095531
หมายเลขทรัพยากรi00205163
บาร์โค้ดW0018796
เล่มปี่ที่ 25 ฉบับที่ 290 (มิถุนายน) 2546
ฉบับ13
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0