เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095531
หมายเลขทรัพยากรi00205165
บาร์โค้ดW0018021
เล่มปี่ที่ 24 ฉบับที่ 286 (กุมภาพันธ์) 2546
ฉบับ15
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0