เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095531
หมายเลขทรัพยากรi00205166
บาร์โค้ดW0017359
เล่มปี่ที่ 24 ฉบับที่ 283 (พฤศจิกายน) 2545
ฉบับ16
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0