เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095532
หมายเลขทรัพยากรi00205170
บาร์โค้ดW0012455
เล่มFalse
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0