เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105923
หมายเลขทรัพยากรi00239231
บาร์โค้ดO0001203
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0