เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105916
หมายเลขทรัพยากรi00239205
บาร์โค้ดO0001202
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0