เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109337
หมายเลขทรัพยากรi00249351
บาร์โค้ดIND000000346
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า21 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0