เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102047
หมายเลขทรัพยากรi00231005
บาร์โค้ดIND000000154
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า8 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0