เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101093
หมายเลขทรัพยากรi00227091
บาร์โค้ดIND000000095
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า13 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0