เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097991
หมายเลขทรัพยากรi00234097
บาร์โค้ดGRA00000757
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า30 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม11