เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097987
หมายเลขทรัพยากรi00234353
บาร์โค้ดGRA00000664
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า30 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0