เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103818
หมายเลขทรัพยากรi00233338
บาร์โค้ดGRA00000494
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า20 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม23