เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097987
หมายเลขทรัพยากรi00222271
บาร์โค้ดGRA00000050
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บอาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า21 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1