เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00262311
บาร์โค้ดF0004291
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค.-มิ.ย.-ก.ค.-ธ.ค.) 2552-2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า3 Nov 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0