เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00262312
บาร์โค้ดF0004125
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 2-1 (ก.ค.-ธ.ค.-ม.ค.-มิ.ย.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า3 Nov 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0