เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059841
หมายเลขทรัพยากรi00127476
บาร์โค้ดB0159584
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0