เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00046934
หมายเลขทรัพยากรi00096722
บาร์โค้ดB0156946
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0