เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048864
หมายเลขทรัพยากรi00101969
บาร์โค้ดB0155368
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0