เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00079981
หมายเลขทรัพยากรi00168443
บาร์โค้ดB0154770
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0