เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075136
หมายเลขทรัพยากรi00159761
บาร์โค้ดB0150075
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0