เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00039301
หมายเลขทรัพยากรi00081400
บาร์โค้ดB0133202
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0