เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00035469
หมายเลขทรัพยากรi00074152
บาร์โค้ดB0126793
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0