เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00015561
หมายเลขทรัพยากรi00035005
บาร์โค้ดB0124531
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0