เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048711
หมายเลขทรัพยากรi00101686
บาร์โค้ดB0123764
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAbstract อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1