เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003001
หมายเลขทรัพยากรi00009156
บาร์โค้ดB0107564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0