เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00011203
หมายเลขทรัพยากรi00026462
บาร์โค้ดB0096237
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2