เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030805
หมายเลขทรัพยากรi00064600
บาร์โค้ดB0084019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือฉบับกระเป๋า อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0