เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042077
หมายเลขทรัพยากรi00086841
บาร์โค้ดB0057347
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0