เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00033220
หมายเลขทรัพยากรi00069506
บาร์โค้ดB0051085
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือฉบับกระเป๋า อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0