เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112916
หมายเลขทรัพยากรi00257532
บาร์โค้ดARIT00016615
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า8 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0