เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107264
หมายเลขทรัพยากรi00249467
บาร์โค้ดARIT00014147
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า24 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0