เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105311
หมายเลขทรัพยากรi00237247
บาร์โค้ดARIT00007587
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า30 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0