เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103825
หมายเลขทรัพยากรi00236140
บาร์โค้ดARIT00006821
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า3 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3