เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103387
หมายเลขทรัพยากรi00233072
บาร์โค้ดARIT00006194
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า19 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0