เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097991
หมายเลขทรัพยากรi00230713
บาร์โค้ดARIT00004999
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า28 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0