เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097987
หมายเลขทรัพยากรi00230349
บาร์โค้ดARIT00004926
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า19 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2