เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100500
หมายเลขทรัพยากรi00225610
บาร์โค้ดARIT00002725
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า9 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0