เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097739
หมายเลขทรัพยากรi00222031
บาร์โค้ดARIT00001123
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า16 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0