Not found
Title การศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูง ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 / ศุภชัย ชุ่มใจ
Author ศุภชัย ชุ่มใจ
Published อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail [131] แผ่น ; 30 ซม
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed