กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก


กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก

 

 
วันที่ประกาศ 15 Nov 2018 15:59 | View [127]

บริการ Pick up me free


ติดต่อขอรับบริการยืมกระเป๋าผ้าใส่หนังสือกลับบ้าน ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

*ให้บริการเฉพาะอาจารย์เท่านั้น

@เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ ทางสำนักวิทยบริการฯ จะขยายการให้บริการยืมกระเป๋าผ้าให้กับนักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป

 
วันที่ประกาศ 15 Nov 2018 15:48 | View [114]

แจ้งระยะเวลาการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


แจ้งระยะเวลาการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

 

 
วันที่ประกาศ 22 Aug 2018 10:27 | View [138]

แจ้งระยะเวลาการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2559


แจ้งระยะเวลาการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2559

 
วันที่ประกาศ 6 Jun 2017 16:41 | View [194]

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ


สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 
วันที่ประกาศ 6 Jun 2017 16:37 | View [242]

การสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการฯ


การสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการฯ 

 
วันที่ประกาศ 6 Jun 2017 16:35 | View [159]

แจ้งระยะเวลาการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559


แจ้งระยะเวลาการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 
วันที่ประกาศ 2 Feb 2017 10:54 | View [103]

สิทธิการใช้บริการสารสนเทศที่ควรทราบ


สิทธิการใช้บริการสารสนเทศที่ควรทราบ

 
วันที่ประกาศ 2 Feb 2017 10:41 | View [154]

การสมัครใช้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ


การสมัครใช้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ

 
วันที่ประกาศ 2 Feb 2017 10:20 | View [160]

Page :  1