แจ้งระยะเวลาการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ประกาศ : 22 Aug 2018 10:27

นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ==> ตั้งแต่วันที่สมัคร - วันที่ 12 ธันวาคม 2561

นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ==> ตั้งแต่วันที่สมัคร - วันที่ 9 ธันวาคม 2561

บัณฑิตศึกษา ==> ตั้งแต่วันที่สมัคร - วันที่ 9 กันยายน 2561

บัณฑิตศึกษา (MBA) ==> ตั้งแต่วันที่สมัคร - วันที่ 27 กันยายน 2561