Found: 91,236  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "กิน" น้ำ ชะลอวัย = The water secret
Authorมูราด, ฮาวเวิร์ด.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์สุขภาพ,2555.
Call Number615.853 ม417ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ขั้นเทพ" วานเขียน : เปิดลิ้นชักความทรงจำของนักเขียนลายคราม
Authorณรงค์ จันทร์เรือง.
Publishedกรุงเทพฯ :ประพันธ์สาส์น,2553.
Call Number928 ณ17ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ข้าวกล้องงอก" ราชาแห่งข้าว สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ และความงาม /พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์
Authorพิมพ์อร ศีตคุนรัตน์
Publishedกรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2552
Call Number641.3318 พ36ข 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2560.
Call Number320.9593 ภ417ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี = "Creative folklore" : dynamics and application of folklore in contemporary Thai society
Authorศิราพร ณ ถลาง.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2559.
Call Number398 ศ372ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title"คนเดือนตุลาคม" คือใคร? /เฉลิมพล บุตรกินรี
Authorเฉลิมพล บุตรกินรี
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2550
Call Number320.9593 ฉ57ค 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title "คนไกลบ้าน" คำให้การของคนไทยในสิงคโปร์
Authorพัฒนา กิตติอาษา.
Publishedสิงคโปร์ :สมาคมเพื่อนแรงงานไทนในสิงคโปร์,2553.
Call Number331 15ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" /แยนจอง, เจีย
Authorแยนจอง, เจีย
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Call Number305.8951 ย75ค 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก /ใหญ่ นภายน
Authorใหญ่ นภายน
Publishedกรุงเทพฯ : สีดา, 2547
Call Number089.95911 ห93ค 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"คุยนอกสนาม" /สรยุทธ สุทัศนะจินดา
Authorสรยุทธ สุทัศนะจินดา
Publishedกรุงเทพฯ : นิตยสารแพรว, 2548
Call Number927.9175 ส17ค 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน
Authorธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),2555.
Call Number658.32 ธ217ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"งานดี เคล็ดลับสัมภาษณ์งาน" =The interview for good jobs /กุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คูโนลด์
Authorกุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คูโนลด์
Publishedกรุงเทพฯ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2547
Call Number658.311 ก44ง 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"จงรักเกียรติยิ่งชีวิต" พลเอก พระยาเทพหัสดินฯ
Authorเนตรเสลา สิงหะ สุตเธียรกุล, บรรณาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549
Call Number923.2593 พ56จ 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"จิต" ของเด็ก อารมณ์ ความคิด ชีวิตเป็นสุข /สยุมพร เค-ไพบูลย์
Authorสยุมพร เค-ไพบูลย์
Publishedเชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2543
Call Number155.4 ส16จ 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "จิตวิทยาการพูด" ครองใจคน ครองโลกได้
Authorวจิกานต์.
Publishedกรุงเทพฯ :ณดา สำนักพิมพ์,2556.
Call Number808.5 ว12จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed