Found: 107,954  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"สะเก็ดฎีกา" อาวุธปืน - กระสุนปืน - วัตถุระเบิด /ภาสกร ญาณสุธี
Authorภาสกร ญาณสุธี
Publishedกรุงเทพฯ : อทตยามิเล็นเนียม, 2547
Call Number348.369 ภ28ส 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สังคีตสัมพันธ์" กรมประชาสัมพันธ์ น้อมเศียรอภิวันท์ ๘๔ พรรษา มหาราชา /กรมประชาสัมพันธ์
Authorกรมประชาสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2554
Call Number780.9593 ก17ส 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สามฤดูเมืองผู้ดี" : ประสบการณ์พระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร
Authorพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2561.
Call Number294.37 พ1711ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สายใยสัมพันธ์" ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Numberศธ0566 4/547 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สายใยสัมพันธ์" ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Numberศธ0566 4/548 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สิริกันยา ๕๓" /มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553
Call Numberศธ0541 4/553 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"หัวโทง": พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน /ชลิตา บัณฑุวงศ์
Authorชลิตา บัณฑุวงศ์
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2543
Call Number639.2 ช17ห 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน
Authorสุนันทา นิลเพชร.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้,2544.
Call Number639.20284 ส45อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "อารยธรรมโลก" : พุทธ & อิสลาม สนทนาธรรม-สานสัมพันธ์สู่สันติ
Authorอิเคดะ, ไดซาขุ.
Publishedกรุงเทพฯ :เอ อาร์. บิซิเนส เพรส,2548.
Call Number303.64 อ31อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Computer File
Title"อาหารสุขภาพอิ่มอร่อยทำเองได้ ง่ายจัง"
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการผู้จัดการสุขภาพ, 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "เดอะ เสิร์ช" อุบัติการณ์แห่งอนาคตของมนุษยชาติ = The Search : How Google and its rivals the rules of business and tranfomedour culture
Authorแบตทีล, จอห์น.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2550.
Call Number338.7 บ744ด
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"เรียนให้เป็น" ไม่เห็นต้องเก่ง ก็สอบผ่านได้สบาย /อชิรญา (ครูออลย์)
Authorอชิรญา (ครูออลย์)
Publishedเชียงใหม่ : กู๊ดลัค, 2553
Call Number378.161 อ12ร 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม /สุมิตร ปิติพัฒน์
Authorสุมิตร ปิติพัฒน์
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกาามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
Call Number305.89591 ส46ท 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม จาก หนองแฮด ถึง หนองปรง
Authorบุญยงค์ เกศเทศ.
Publishedมหาสารคาม :กากะเยีย,2558.
Call Number305.895911 บ436ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม จาก หนองแฮด ถึง หนองปรง
Authorบุญยงค์ เกศเทศ.
Publishedกรุงเทพฯ :อินทนิล,2554.
Call Number305.895911 บ43ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed