เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00259735
บาร์โค้ดW00384887
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 245 (ม.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Jan 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0