เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00259342
บาร์โค้ดW00384871
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 244 (ธ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Dec 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0