เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00258882
บาร์โค้ดW00384826
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 242 (ต.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า9 Oct 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0